top of page

PROMOCJE 
Promocje adresowane są do stałych klientów KROKOSPOKO, aktywnie poszukujących okazji cenowych w serwisach informacyjnych Centrum Zabaw. Aby uzyskać promocję cenową należy wyrazić chęć skorzystania z niej przed zakupem biletu wstępu. Personel nie zastosuje promocji, bez wyraźnej prośby z Państwa strony. Promocje nie sumują się.

a. "Karnet - 6 wejście gratis"
Zbierz 5 pieczątek za każdorazową wizytę w KROKOSPOKO a szósta wizyta (wejście bez ograniczenia czasowego) będzie bezpłatna. Karnet pieczętowany jest wyłącznie po zakupieniu biletu wstępu, przed wejściem na salę zabaw. Do każdego dziecka przynależy oddzielny karnet. Oznacza to, że wizyta dwójki dzieci z Rodzicem wymaga podstemplowania dwóch oddzielnych karnetów, po jednej pieczątce na karnet.

b. "Karta Dużej Rodziny"

Po wyrażeniu chęci skorzystania z wizyty promocyjnej i okazaniu karty dużej rodziny (koniecznie imiennej - na każde dziecko), płatności za bilety wstępu kształtują się następująco:

Pierwsze dziecko odpłatność 100% ceny biletu. Drugie i kolejne dzieci -30% od ceny biletu (wartość biletu zaokrąglona w górę do pełnej kwoty). Honorujemy ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny.

c. "Rodzeństwo - taniej"

Po wyrażeniu chęci skorzystania z wizyty promocyjnej, płatności za bilety wstępu kształtują się następująco:

Pierwsze dziecko odpłatność 100% ceny biletu. Drugie dziecko -30% od ceny biletu (wartość biletu zaokrąglona w górę do pełnej kwoty). Trzecie i kolejne dzieci odpłatność 100% ceny biletu.

W przypadku większej ilości rodzeństwa sugerujemy skorzystanie z promocji "Karta dużej rodziny".

d. "Dzieci do 1 r.ż., niechodzące"

Przebywają na terenie Centrum Zabaw bezpłatnie o ile towarzyszą rodzeństwu, za które został opłacony dowolny bilet wstępu. Jeśli opiekun nie jest w stanie udokumentować wieku dziecka, podlega on subiektywnej ocenie pracownika KROKOSPOKO.

bottom of page