top of page

1. Cennik wejść indywidualnych - Łomża

    rodzaj biletu          PN - CZ      PT - ND

    30 min                     16 zł           20 zł

    1 h                           27 zł            32 zł

   wejście

   jednorazowe           40 zł            45 zł

   bez czasowego       

   ograniczenia

* z kartą OK System / Medicover Sport (pakiet Junior) każdy bilet 15 złotych taniej.

** nie ma możliwości zmiany rodzaju biletu wstępu w trakcie jego wykorzystywania.

Za każde rozpoczęte 5 min. zabawy ponad czas zabawy określony biletem wstępu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

2. PROMOCJE 
Promocje adresowane są do stałych klientów KROKOSPOKO, aktywnie poszukujących okazji cenowych w serwisach informacyjnych Centrum Zabaw. Aby uzyskać promocję cenową należy wyrazić chęć skorzystania z niej przed zakupem biletu wstępu. Personel nie zastosuje promocji, bez wyraźnej prośby z Państwa strony. Promocje nie sumują się.

a. "Karnet - 6-te wejście gratis"
Zbierz 5 pieczątek za każdorazową wizytę w KROKOSPOKO a szósta wizyta (wejście bez ograniczenia czasowego) będzie bezpłatna. Karnet pieczętowany jest wyłącznie po zakupieniu biletu wstępu, przed wejściem na salę zabaw. Do każdego dziecka przynależy oddzielny karnet. Oznacza to, że wizyta dwójki dzieci z Rodzicem wymaga podstemplowania dwóch oddzielnych karnetów, po jednej pieczątce na karnet.

b. "Karta dużej rodziny"

Po wyrażeniu chęci skorzystania z wizyty promocyjnej i okazaniu karty dużej rodziny (koniecznie imiennej - na każde dziecko), płatności za bilety wstępu kształtują się następująco:

Pierwsze dziecko - 100% ceny biletu. Drugie i kolejne dzieci - 50% ceny biletu. Cena każdego biletu promocyjnego zaokrąglana jest w górę do pełnej kwoty w złotych. Honorujemy ogólnopolskie karty dużej rodziny.

c. "Rodzeństwo - taniej"

Po wyrażeniu chęci skorzystania z wizyty promocyjnej, płatności za bilety wstępu kształtują się następująco:

Pierwsze dziecko - 100% ceny biletu. Drugie dziecko - 50% ceny biletu. Trzecie i kolejne dzieci - 100% ceny biletu.

Cena każdego biletu promocyjnego zaokrąglana jest w górę do pełnej kwoty w złotych. W przypadku większej ilości rodzeństwa sugerujemy skorzystanie z promocji "Karta dużej rodziny".

d. "Dzieci do 1 r.ż., niechodzące"

Przebywają na terenie Centrum Zabaw bezpłatnie o ile towarzyszą rodzeństwu, za które został opłacony dowolny bilet wstępu.

e. z kartą OK System / Medicover Sport każdy bilet 15 złotych taniej. Dotyczy każdego biletu

 

Kotwica 1
bottom of page