Regulamin urodzin

1.   Urodziny  odbywają się w KROKOSPOKO Centrum Zabaw dla Dzieci (zwane dalej „KROKOSPOKO” lub „Centrum” przy ul. Wrocławskiej 20 w Białymstoku). Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub  telefonicznie.

2.   Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu formularza organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku.

3.   Zadatek wpłacany przez zamawiającego jest opłatą za konkretny termin i stanowi kwotę bezzwrotną.

4.   Minimalna wysokość zadatku wynosi 200 PLN, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.

5.   Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości, przez czas trwania imprezy urodzinowej wyznaczony jest dedykowany stół urodzinowy. Czas wynajmu stołu wynosi 1 godz. 40 min, ale dzieci mogą bawić się w KROKOSPOKO przez kolejne 20 min, łącznie 2 godz. (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).

6.   Wejście dzieci do Centrum jest ograniczone czasowo.

7.   KROKOSPOKO zapewnia obsługę personelu w czasie trwania imprezy urodzinowej.

8.   Minimalna liczba dzieci urodzinowych to 8 osób łącznie z jubilatem. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia końcowej opłaty za rzeczywistą liczbę dzieci, nie mniejszą niż deklarowana liczba dzieci wpisana w formularz rezerwacji.

9.   Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po jej zakończeniu.

10. KROKOSPOKO zabrania przynoszenia własnych artykułów spożywczych na urodziny (wyjątek stanowią owoce).

11. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, przekąski itp.) dostępny jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.

12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych, musi być spożywany wyłącznie przy stołach urodzinowych.

13. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

14. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu, dodatkowych opcji oraz tortu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.

15. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o liczbie gości najpóźniej 24 godziny przed imprezą.

16. W przypadku powiększenia liczby gości Organizator (prawny opiekun jubilata) dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

17. KROKOSPOKO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

18. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.

19. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

20. W święta obowiązują ceny weekendowe.

21. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do KROKOSPOKO.

22. KROKOSPOKO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu stołu urodzinowego.

23. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów poza stół urodzinowy.

24. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją:

warunków "Regulaminu urodzin", "Formularza urodzin", informacji ogólnej o organizacji urodzin.

25. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych oraz opis urodzin na stronie internetowej i placówce stanowią integralną część regulaminu.

26. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje także "Regulamin korzystania z  Centrum Zabaw dla Dzieci KROKOSPOKO".

27.W KROKOSPOKO, w jednym czasie może być organizowanych kilka imprez urodzinowych dostosowanych zakresem do możliwości lokalowych Centrum Zabaw.