1. Cennik wejść indywidualnych

    rodzaj biletu          PN - CZ      PT - ND

    30 min                     15 zł           19 zł

    1 h                           24 zł            28 zł

   wejście

   jednorazowe           36 zł            40 zł

   bez czasowego       

   ograniczenia

  * z kartą OK System / Medicover Sport (pakiet Junior) każdy bilet 15 złotych taniej

Za każde rozpoczęte 5 min. zabawy ponad czas zabawy określony biletem wstępu pobierana jest opłata w wysokości 3 zł.

2. PROMOCJE 

Promocje adresowane są do stałych klientów KROKOSPOKO, aktywnie poszukujących okazji cenowych w serwisach informacyjnych Centrum Zabaw. Aby uzyskać promocję cenową należy wyrazić chęć skorzystania z niej przed zakupem biletu wstępu. Personel nie zastosuje promocji, bez wyraźnej prośby z Państwa strony. Promocje nie sumują się.

a. "Karnet - 6 wejście gratis"
Zbierz 5 pieczątek za każdorazową wizytę w KROKOSPOKO a szósta wizyta (wejście bez ograniczenia czasowego) będzie bezpłatna. Karnet pieczętowany jest wyłącznie po zakupieniu biletu wstępu, przed wejściem na salę zabaw. Do każdego dziecka przynależy oddzielny karnet. Oznacza to, że wizyta dwójki dzieci z Rodzicem wymaga podstemplowania dwóch oddzielnych karnetów, po jednej pieczątce na karnet.

b. "Karta dużej rodziny"

Po wyrażeniu chęci skorzystania z wizyty promocyjnej i okazaniu karty dużej rodziny (koniecznie imiennej - na każde dziecko), płatności za bilety wstępu kształtują się następująco:

Pierwsze dziecko - 100% ceny biletu. Drugie i kolejne dzieci - 50% ceny biletu. Honorujemy ogólnopolskie karty dużej rodziny.

c. "Rodzeństwo - taniej"

Po wyrażeniu chęci skorzystania z wizyty promocyjnej, płatności za bilety wstępu kształtują się następująco:

Pierwsze dziecko - 100% ceny biletu. Drugie dziecko - 50% ceny biletu. Trzecie i kolejne dzieci - 100% ceny biletu.

W przypadku większej ilości rodzeństwa sugerujemy skorzystanie z promocji "Karta dużej rodziny".

Z rodzeństwem na terenie KROKOSPOKO mogą przebywać bezpłatnie wyłącznie Rodzice lub Dziadkowie.

d. "Dzieci do 1 r.ż., niechodzące"

Przebywają na terenie Centrum Zabaw bezpłatnie o ile towarzyszą rodzeństwu, za które został opłacony dowolny bilet wstępu

 

e. z kartą OK System / Medicover Sport każdy bilet 15 złotych taniej. Dotyczy każdego biletu.