Organizacja urodzin - informacje ogólne / KROKOSPOKO Łomża

Rezerwacji urodzin dokonuje się poprzez  ustalenie terminu oraz szczegółów imprezy z pracownikiem KROKOSPOKO,  oraz wpłatę zadatku w wysokości 200 zł (wpłata gotówkowa)

- zadatek ma formę bezzwrotną w przypadku rezygnacji z urodzin przez Rodzica/Rezerwującego urodziny. Jeżeli urodziny nie odbędą się z powodów leżących po stronie KROKOSPOKO Rodzic/Rezerwujący urodziny ma prawo domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (Art. 394 par. 1 KC).

a. Minimalna liczba dzieci: 10.

KROKOSPOKO przygotowuje poczęstunek dla zadeklarowanej przez Rezerwującego urodziny ilości dzieci obecnych na urodzinach. W przypadku, gdy rzeczywista ilość dzieci będzie mniejsza niż zadeklarowana wówczas Rodzic/Rezerwujący urodzin zobowiązany jest do pokrycia kosztów za ilość dzieci wcześniej zadeklarowaną. Deklarację ilości dzieci na urodzinach można zmienić do 24h przed rozpoczęciem imprezy urodzinowej.

b. Rezerwacja stołu urodzinowego trwa 2h, również wówczas  gdy zostanie dokupione dodatkowa 1h zabawy.

c. KROKOSPOKO zapewnia pełen poczęstunek zgodny z zamówionym pakietem urodzinowym.

d. Rodzic/Rezerwujący urodziny we własnym zakresie może przynieść na uroczystość wyłącznie owoce. Rodzic/Rezerwujący urodziny odpowiada wówczas za ewentualne zatrucia wynikłe ze spożycia tychże owoców.

e. Tylko tort zakupiony w KROKOSPOKO może być spożywany na terenie Centrum Zabaw. Tort jest płatny dodatkowo zgodnie z cennikiem. 

f. Rodzic/Rezerwujący urodziny ma możliwość zakupu dla zaproszonych rodziców kawy i herbaty w promocyjnej cenie.

g. Wpłata zadatku na organizację urodzin jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją "Regulaminu urodzin",

"formularza urodzin", "Organizacją urodzin -informacją ogólną". 

1. Wybierz pakiet urodzinowy

KROKOSPOKO ŁOMŻA - pakiety urodzinowe 20220105.JPG

2. Wybierz tort 

Łomża - torty i ciasta dla rodziców.JPG

3. Wybierz opcje dodatkowe

KROKOSPOKO ŁOMŻA - opcje dodatkowe 20220105.JPG